Styret

Ann Hege Mjøsund: arena

Ann-Kristin Grannes Johansen: barnefotball/minicup

Gro Trine Hildrum: tine fotballskole

Anita Grongstad: kasserer

John Ove Bråteng: sportslig leder, kontaktperson

Ingri  Romstad: dommer rekruttering