Det skal settes opp en statue av Pål Tyldum utenfor Hållinghallen. I den forbindelse er det utarbeidet en brosjyre og opprettet en spleis for å få inn litt penger til statuen. Spleisen har oppnådd kr 26000 på 14 dager, og det er 74 dager igjen av spleisen. 1000 kr pr dag skulle vel være oppnåelig. I tillegg er det kommet inn 14000 via innbetaling konto og Vipps. Kontonummer er: 4213 22 97589 og Vippsnummer er: 691027
Vedlagt ligger brosjyre som er utarbeidet av ildsjel Eivind Kvam og Arne Ramstad i Trio Media