Styret hovedlaget

Navn

Funksjon

Telefon

Kay Haug Leder 906 86 049
Marte Fløan Beisvåg Nestleder 901 59 286
Mona Kristin Flataas Sekretær 476 33 554
Sverre Lilleberre Kasserer 995 24 524
Ann Jorun Okstad Styresmedlem/Idrettskole/turn 992 61 009
Georg Mjøsund Styresmedlem/Anleggsansvarlig 417 50 870
Berit Grongstad Lona Styremedlem/Hållingtopp/Sykkelstier 411 00 472
Christoffer Bjørhusdal Styresmedlem/Anlegg
Ole Einar Børstad Styresmedlem/Anlegg 934 84 026
Endre Nordheim-Viken Styresmedlem/ungdomsrepresentant 974 62 024
Johanne Tyldum Styresmedlem/ungdomsrepresentant