Styret hovedlaget

Navn

Funksjon

Telefon

Knut Terje Årsandøy Fungerende leder 900 71 559
Marte Kjøglum Nestleder 997 78 311
Mona Kristin Flataas Sekretær 476 33 554
Berit Skarland Kjøgum Kasserer 416 01 085
Tommy Tørring Styresmedlem 900 10 160
Georg Mjøsund Styresmedlem 417 50 870
Sverre Lilleberre Styremedlem 959 45 131
Morten Skarstad Styresmedlem 916 15 302
Hilde Kyllo Styresmedlem 980 40 112
Endre Nordheim-Viken Styresmedlem/ungdomsrepresentant
Elen Omli Styresmedlem/ungdomsrepresentant