Medlemskontigent

IL Hållingen har også i år mange planer/aktiviter som koster penger. Bl.a har vi under planleggen store utbedringer av idrettsanlegget, med kunstgressbane og nærmiljøanlegg for friidrett som hovedsaker. I tillegg legger vi stor vekt på å tilby basistreninger og idrettskole for barn og unge. All støtte mottas med takk.

Alle som har betalt medlemskontingent i 2015 kan få et medlemskort som gir 10% rabatt på generelt alle varer på G-sport Overhalla og Grong samt 20 % på alt sportsutstyr som kjøpes i 2015. Man vil med dette fort tjene igjen kontingenten.  For å få kortet må dere registrert dere ved å gå inn på følgende link:

https://connectorretail.com/g-sport/klubb/?orgid=90247

Idrettslaget har kort liggende, så hvis du ikke har fått/mistet kort, er det bare å ta kontakt med en av oss i styret.

Husk å skrive inn alle familiemedlemmer når dere betaler familiekontingent.

Enkeltmedlemmer kr 150

Familiemedlemskap kr 300

Kontingent betales til kto. 4466 48 80226