Treningsgrupper og tider

Familie/felles
Trening for alle aldre fra skolealder og oppover. Alle barn under 4.kl trinn, må ha følge med voksen, hvis ikke annet avtales på forhånd. 
Barn under 2.kl trinn må ha voksen med seg fysisk i treningen, hvis ikke annet avtales på forhånd.
 
Tidspunkt: Torsdager 16:45-17:45
 
Ungdom/Voksen
Trening for ungdomskolealder og oppover. Avtaler kan gjøres i enkeltilfeller for yngre deltagere.
 
Tidspunkt: kommer
 
Kamp/konkurranse
Trening som spesialiserer seg på konkurranse i kamp. Dette er en spesialiseringsgruppe for alle som vil konkurrere i kamp. Grunntrening i pensumgrupper er påkrevd i tillegg.
 
Tidspunkt: Torsdager 17:45-18:30
 

Pris for medlemskap

250,- pr halvår. Betales August/september og januar. Ikke refunderbar. Dette forutsetter medlemskap i I.L Hållingen
 

Graderinger

Graderingsavgift 400,- Dekker nytt belte og diplom. Prisen gjelder tom rødt belte med sort stripe. Sort belte og oppover graderes av Grand Master på egene samlinger, og har egene priser utenfor klubben. Alle graderinger er frivillig!
 

Utstyr

Klubben har låneutstyr for de fleste typer av trening. Dette brukes kostnadsfritt. Det forventes også godkjent Dobok (treningsdrakt). Dette kan klubben ordne for en gunstig pris. I spesialiseringsgrupper for konkurranse, vil det etterhvert være behov for personlig utstyr av hygeniske grunner. Dette kan være for eksempel tannbeskytter(pr i dag ca 79,-) og susp(pr i dag ca 199,-). Det er frivillig å delta i spesialiseringsgrupper!
 

Ferier og helligdager

Som grunnregel har vi 1 uke høstferie, 1 uke vinterferie, 1 uke påskeferie, og 1 uke juleferie. Om sommeren er det min 3 sammenhengende ferieuker som annonseres i god tid, men normalt har vi stengt når skolene tar ferie. Vi trener heller ikke på helligdager, hvis disse faller på treningsdager.
 
Kontaktperson:
Geir Ove Brøndbo Hammer
48262220
 
Trening Tae Kwon Do