Vedlagt følger regler og ansvarserklæring for klatrehallen.