Vedlagt fil viser oversikten over halltidene på all aktivitet i regi IL Hållingen.