Lovnormen for IL Hållingen ble vedtatt av ekstraordinært årsmøte 01.07.2020