Perfect Descent Auto Belay –

regler for bruk i Hållingen Klatrehall

En autobelay er en automatisk sikringsmaskin som gjør at man kan klatre uten sikringspartner.

  • Alle mellom 12 kg og 140 kg kan klatre på Auto Belay, og det krever ingen tidligere klatreerfaring.
  • Alle skal ha gjennomgått en kort instruksjon fra Klatrevakten før man kan begynne å klatre. Dette gjelder selv om du har klatret på Auto Belay andre steder.
  • Det skal alltid gjennomføres kameratsjekk før man forlater bakken. Klatrere under 13 år skal alltid sjekkes av en voksen. Sjekk spesielt at karabinen er forsvarlig festet.
  • Sikkerhetsseglet, som er festet i karabinen, skal legges på gulvet så lenge klatreren er festet i Auto Belayen.
  • Klatre alltid på en rett linje oppover fra sikkerhetsseglet. Ikke klatre til siden for banen din, da du kan komme i veien for andre klatrere.
  • Når du skal ned, sjekker du at det ikke står noen under deg.
  • Så lenge du er festet i Auto Belayen skal du være fokusert på klatringen. Det skal ikke forekomme lek eller andre aktiviteter når du er festet.
  • Det er trygt å klatre på Auto Belay så lenge reglene følges. De ulykker som har skjedd i Norge de senere år, har vært på grunn av at klatrer har glemt å koble seg på Auto Belayen. Bruk alltid litt ekstra tid på å sjekke at du er riktig festet.