Britt Paula Mørkved, leder
Jo Arne Kjøglum, nestleder
Bjørn Petter Dahl, kasserer
Kirsty Bruce, styremedlem
Mona Hellesø, styremedlem
Ola Peder Skarland, styremedlem