Mona Hellesø, leder tlf 41420042

Jo Arne Kjøglum, nestleder tlf 90206999

Britt Paula Mørkved, styremedlem

Bjørn Petter Dahl, kasserer

Ann Kristin J. Grannes , styremedlem

Ola Peder Skarland, styremedlem

Liza Aronsen, vara

Lasse Saur, vara