Navn Verv Ansvarsområde Mail/tlf
Knut Terje Årsandøy Leder   knut@takstforum.com/90071559
Karen Mo Røli Nestleder,  IKT, Trimpoeng karen-2@online.no/47600273
Stian Kjøglum Kasserer Barneidrett stiankj@online.no/90885809
Oda Kjølstad Sekretær Utleie skistu, dugnad odakjolstad@hotmail.com/97072216
Maria Haldorsen Styremedlem Barneidrett mariahaldorsen@gmail.com/47615596
Kjerstin Tyldum Styremedlem SoMe, dugnad tyllaam@hotmail.com/98893626
Kristin Marie Brembu Styremedlem Trimpoeng brembu@hotmail.com/91591543
Harald Andre Olsen Styremedlem Hallkontakt, treningsavtaler, anlegg harald.andre.olsen@hoylandet-auto.no/90580884
Tom Roger Bråteng Styremedlem Anlegg, Trimpoeng tomrogerbraateng@hotmail.com/41925928