Navn   Ansvarsområde
Knut Terje Årsandøy Leder Hållingtopp
Karen Mo Røli Nestleder, sekretær  IKT, Hållingtopp
Stian Kjøglum Kasserer Bading
Maria Haldorsen Styremedlem Allidrett, Håndball
Christoffer Bjørhusdal Styremedlem Anlegg
Sondre Aasbø Flått  Styremedlem Anlegg, flaskepant
Harald Andre Olsen Styremedlem Hallkontakt, treningsavtaler
Karianne Olsen Styremedlem Hållingtopp
Eirik Saur Styremedlem Allidrett, bading
Agatha Djokoto Ungdomsrepresentant Bading