Etter at ny hall sto ferdig har IL Hållingen jobbet for å få til et håndballtilbud til barn og unge på Høylandet. Sesongen 20/21 hadde vi treningstilbud til gutter/jenter i 3. og 4. klasse, gutter på mellomtrinnet og gutter på ungdomstrinnet. Vi ønsker å bygge opp et aktivitetstilbud til flere, og trenger derfor engasjerte voksne med på laget. Ta kontakt dersom du ønsker å stille opp som trener eller medhjelper. 

Sesongen 21/22 er målet å melde på lag til minicup (6-9 år) og lag i serie for J10. Flere lag vil få treningstilbud, men enda er de andre lagene for få til å stille lag i serie. 

Vi tilbyr

  • idrettsglede
  • sosialt fellesskap
  • trygg læringsarena
  • vennskapelig knuffing og fighting i kamp
  • høyt tempo

Kontaktperson

Maria Haldorsen, tlf 476 15596