Tråkken

Høylandet Tråkk har ansvaret for alle skiløyper på Høylandet mellom sentrumen og Rosåsen. Følge med på når løypene er kjørt på www.skisporet.no. I utgangspunktet skal lysløypa kjøres hver ukedag før kl 18.00. Fjelløypa skal vi ha startet på før kl 10.00 tirsdag, torsdag, lørdag og søndag når det er behov. Hvis vi skulle få tekniske problemer som gjør at vi ikke kan kjøre som planlagt vil dette bli publisert på hjemmesiden.

Styret i Høylandet Tråkk

  • Johan Andre Grongstad, leder
  • Svein Inge Almås, kasserer.
  • Isak Tyldum, styremedlem.
  • Arnt Hammer Styremedlem.
  • Georg Mjøsund, styremedlem
  • Ole Anders Sagvik, styremedlem
  • Iver Tyldum, Styremedlem

Styret består av de som til enhver tid er sjåfører på tråkkemaskin

Kontaktperson
Johan Andre Grongstad 
Mob 416 60 483 
Epost: jgrongs@online.no 


tråkken@haalingen.no

Tilbake