Vi har ski, fotball, frisbeegolf, klatring, allidrett for de minste, allidrett for ungdom, slalom, basistrening, styrketrening og tae kwon do. idrettslaget har også en del arrangment året rundt både for medlemmer og de som ikke er medlemmer.  

Litt historie

Høylandet idrettslag ble stifta 10.06.1904. På den første siden i den første møteprotokollen står det: 

"18. juni 1904 var, efter forudgået inbydelse til dannelse av et idrætslag, en del ungdom samlet på Høylandet meieri. Der blev det besluttet at oprette et idrætslag og vedtaget følgende love." I vedtaket er det skrevet at navnet blir "Høylandet idrætslag" og at formålet er: "At virke for utbredelse av idræt, at fremme kammeradslig samvær." Det står også at av de som kan få bli medlem er ethvert hederlig menneske som har fylt 16 år. 

Leder i de to første årene var Ole K. Brøndbo. Det var stor aktivitet de første årene med skirenn, både hopp og langrenn. Selv om det ble avviklet flere skirenn fra 1910 - 1919, så kan man si at det organiserte idrettsarbeidet lå nede disse årene. Det bli 7. desember 1919 avhold et møte der de vedtok at de skulle få i gang aktivietten. Da ble navnet "Hållingen". På dette møtet ble det også gjort et vedtak om å melde laget inn i Norges idrettsforbund. Det var Ivar Skarland som gjorde opptaket og fikk idrettslaget i gang igjen. Han sto også bak det nye navnet. Hovedaktivietten var fortsatt langrenn og hopp.