Medlemskontigent

Medlemskontigenten ble sendt ut like før jul, da vi har slitt litt med systemene. Vi får tilbakemelding på at mange sliter med å få opp faktura, og noen får heller […]

Referat esport-møte 05.10.20

Vedlagt følger referat fra informasjons-/drøftingsmøte ang esport 05.10.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Esport-møte 05.10.2020