TRENINGSAVTALE HÅLLINGHALLEN

Idrettslaget vil etablere treningsavtale med alle voksne (over 18 år) som vil drive aktivitet i Hållinghallen. Dette i sammenheng med utgifter idrettslaget har knyttet til renholdskostnader fakturert av kommunen. Alternativene for treningsavtale vil være:

Halvårlig avtale (januar-juni / juli-desember): 750,-

Årlig avtale: 1500,-

Til gjengjeld, så vil avtalen gi fri tilgang til trimrommet i kjelleren, samt tilgang til all organisert aktivitet i regi av idrettslaget (unntatt klatrehallen og skyting), etter eget ønske. I tillegg, så vil treningsavtalene sørge for at alle barn (under 18 år) kan være med på aktiviteter gratis.

For etablering av treningsavtale:

  1. Om du kun er interessert i tilgang til trimrom: Ta kontakt med Harald Andre Olsen, tlf 90580884, som vil være behjelpelig med skjema for treningsavtale.
  2. Om du er med på organisert aktivitet, så vil aktivitetsleder være behjelpelig med utlevering/innsamling av skjema for treningsavtale.

Når signert treningsavtale er på plass, så vil du motta et Vipps krav som må betales innen 2 dager. Ved bekreftet betaling, så vil bekreftelse sendes videre for å opprette privat/egen nøkkel som gir tilgang til hallen. Nøkkelen kan da hentes ut.

Treningsavtalene finner dere her: Treningsavtale IL Hållingen 2021