Referat styremøte i klatregruppa

Vedlagt følger referat fra styremøte i klatregruppa 23.10.20. Trykk på linken for å få opp referatet:  Referat styremøte klatregruppa 23.10.20