Referat esport-møte 05.10.20

Vedlagt følger referat fra informasjons-/drøftingsmøte ang esport 05.10.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Esport-møte 05.10.2020