Referat fra styremøte 01.10.2

Vedlagt følger referat fra styremøte i IL Hållingen 01.10.20. 
Trykk på linken for å få opp referatet: Referat styremøte 01.10.20