Referat fra styremøte 27.08.20

Vedlagt følger referat fra styremøte i IL Hållingen 27.08.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Referat styremøte 27.08.20