Referat styremøte 17.06.20

Vedlagt følger referat fra styremøte i IL Hållingen 17.03.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Referat fra styremøte 170620