Innkalling Årsmøte 2019

ÅRSMØTE IL HÅLLINGEN 2019
Dato: Tirsdag 26. mars kl. 1900
Sted: Skistu på Lissfossmyra.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkallelse og sakliste.
2. Valg av møteleder,sekretær og 2 til å signere protokoll.
3. Årsmelding hovedlag og undergrupper.
4. Regnskap 2019 hovedlag og undergrupper.
5. Budsjett 2019 hovedlag og undergrupper.
6. Opprettelse ny særidrettsgruppe: Freesbeegolf gruppe i IL Hållingen.
– Innmelding i Norges Amerikanske Idretters Forbund .
7. Årskontingent 2019.
8. Evaluering styresammensetning.
9. Valg.
10. Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt meldes til leder Kay Haug innen 21.03.2019.
Enten på mail: [email protected] eller mobil: 90686049.

Balanse 31.12.18

Resutat 31.12.18 (1)

Resultat_Budsjett IL Hållingen – Budsjett IL Hållingen 2019 (1)