Ekstraordinært årsmøte IL Hållingen

Ekstraordinært årsmøte i IL Hållingen

Dato: 17.04.2018
Sted: Skistua, Lissfossmyra stadion
Tidspunkt: 19.00 – 21.00

Hovedsak på det ekstraordinære årsmøtet er Norsk Revyfestival.
Som stifter av Norsk Revyfestival har IL Hållingen bidratt med 10000 vis av dugnadstimer og fått utbytte både i kroner, erfaring og opplevelser. De siste festivalene har gått i minus selv etter Olavshallen. Er nok nok? 
Hovedstyret i IL Hållingen er sterkt i tvil om Norsk Revyfestival har noen framtid i sin nåværende form.
Det er det ekstraordinære årsmøtet i idrettslaget som skal bestemme dette -> Kom å si din mening.

 

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å signere protokoll
  3. Årsmelding IL Hållingen
  4. Resultat IL Hållingen og undergrupper
  5. Budsjett IL Hållingen
  6. Norsk Revy Festival

Arbeidsutvalget ber om tilbakemelding på følgende:

  1. Ønsker stifterlaget å fortsette sin forpliktelse med å stille frivillige til Norsk revyfestival? Har vi lyst og motivasjon til å fortsette?
  2. Stiftere, lag og foreninger bes om å melde inn aktuelle kandidater til arrangementsstyret(Disse bør inneha noe relevant erfaring fra festival -eller styre arbeid)
  3. Ideer og forslag mottas med takk.

 

VELKOMMEN