VIKTIG MELDING! Årsmøte IL Hållingen 2018

VIKTIG MELDING VEDRØRENDE ÅRSMØTE I IL HÅLLINGEN 20. MARS 2018.

Årsregnskapet for 2017 er ikke ferdig grunnet flere omstendigheter.
– Det får følger for regnskap for undergrupper, årsmeldinger og ferdigstillelse av budsjetter.
Lovnorm for idrettslag § 13 krever at årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
Idrettslaget er nødt til å gjennomføre ekstraordinært årsmøte innen 18. april ifb med Norsk Revyfestival.

Hovedstyre kommer derfor i morgen til å legge fram midlertidig regnskap og be årsmøte godkjenne at årsmøtets punkter
3, 4, 5 og 6 utsettes og gjennomføres i sin helhet som del av det ekstraordinære årsmøtet i april.
Pkt 7, pkt 8 og pkt 9 gjennomføres i sin helhet.

Det gjør at man kan melde inn innkomne saker frem til 3. april.
Disse sendes til Kay på [email protected]

Konstituering av nytt styre settes til 4. april kl 19.00
Styremøte tirsdag 10. april Kl 19.00
Ekstraordinært årsmøte settes til dato tirsdag 17. april kl 19.00

ÅRSMØTE IL HÅLLINGEN 2018
Dato: Tirsdag 20. mars kl. 1900
Sted: Skistu på Lissfossmyra.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkallelse og sakliste.
2. Valg av møteleder og sekretær og 2 til å signere protokoll
3. Årsmelding hovedlag og grupper
4. Regnskap 2017 hovedlag og grupper
5. Budsjett 2018 hovedlag og grupper
6. Årskontingent 2018
7. Fremtidig organisering IL Hållingen
8. Valg.
9. Eventuelt
– Ingen innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være levert leder Kay
Haug innen 13. mars.
Disse sendes til mail: [email protected]
Årsmøtedokumenter blir lagt på IL Hållingens hjemmeside.