Årsmøte IL Hållingen 2017

ÅRSMØTE IL HÅLLINGEN 2017

Dato: Tirsdag 14. mars kl. 1900

Sted: skistu på Lissfossmyra.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkallelse og sakliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og 2 til å signere protokoll

3. Årsmelding hovedlag og grupper

4. Regnskap hovedlag og grupper

5. Budsjett 2017 hovedlag og grupper

6. Årskontingent 2017

7. Innkomne saker

  • Fremtidig struktur IL Hållingen.
  • Vedtekter IL Hållingen

8. Valg.

9. Eventuelt

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være levert leder Kay Haug innen 1. mars.

Årsmøtedokumenter blir lagt på IL Hållingens hjemmeside.

www.haallingen.no fra 6. mars.

Status IL Hållingen 2017 ->?
IL Hållingen Nå og Framtid

Skigruppa
Ski budsjett 2017 Skigruppa resultat 2016 Årsmelding skigruppa 2016

Fotballgruppa
Fotball budsjett 2017 Fotball Resultat 2016
Årsrapport fotball komiteen 2016 trenere og lagledere 2016

Tråkken
Tråkken Resultat 2016 Tråkken budsjett 2017

Rosåsen
Rosåsen budsjett 2017 budsjett 2017 Årsmelding 2016

Hovedlaget/IL Hållingen
IL Hållingen Resultat 2016 Hovedlaget Resultat 2016 Hovedlaget bud 2017

Balanse

Styret

Samlende og engasjert