Utsatt påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist for Skrøyvdalsrittet er utsatt til fredag 20.06.

Når det gjelder familieklasse fra tunell så er dette en åpen trimklasse slik at alle som vil kan starte her.

Det vil ved start på Salsbruket bli mulig å pakke klær å sende med biler over til Høylandet. Dusjing er mulig på Høylandet skole. Poser legges på anvist plass for klasseinndeling.

Det settes opp buss for returtransport til Salsbruket etter premieutdeling på Skysstasjon. Meld fra om behov for dette, helst ved påmelding pga. størrelse på buss. Sykler tas ikke med i buss da vi ikke tar ansvar for skade på utstyr.