Høylandsmesterskapet utsatt

Pga de dårlige føreforholdene oppå Hevlan pr i dag er det bestemt at Høylandsmesterskapet utsettes. Man prøver å få arr. rennet en annen dag eller evt. på kveldstid så fort føret blir bedre.