Åsmøte i IL Hållingen

ÅRSMØTE IL HÅLLINGEN

Torsdag 6. mars kl. 1900

i skistu på Lissfossmyra

Sakliste:

1. Godkjenning av innkallelse og sakliste.

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsmelding hovedlag og grupper

4. Regnskap hovedlag og grupper

5. Budsjett 2014 hovedlag og grupper

6. Årskontingent 2015

8. Innkomne saker

9. Valg.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være levert leder Knut Årsandøy innen 1. mars.

Årsmøtedokumenter blir lagt på IL Hållingens hjemmeside

www.haallingen.no fra 24. februar

 

Styret

Samlende og engasjert