Skistu

Skiguppa har tidligere hatt ansvaret for Skistu. Fra nå av har hovedlaget tatt over ansvaret, og hvis du er interessert i å leie Skistu en kveld, dag eller ei helg må du ta kontakt med Marte Kjøglum på telefon 99778311.