Thomas Halbostad til minne.

19.juni sovnet Thomas inn 74 år gammel etter flere års kamp mot kreft. Thomas overtok ledervervet i IL Hållingen i 2001- 2004 og han uttalte at han ikke hadde de største kunnskaper om den aktive idretten, men at han trodde han hadde noe å tilføre i administrasjon og ledelse og så på dette som en utfordring. Thomas var nytenkende i sitt arbeid og var ikke redd for å kaste fram nye forslag og sette disse ut i praksis. Det ble og satt fokus på økonomien, og da han gikk av som leder på årsmøte i 2005 var det staket ut en kurs for det økonomiske arbeidet i klubben.  Thomas ledet renoveringen av gressbanen i 2004. En av Thomas sine mange sterke sider var å se hver enkelt å få det beste ut av den enkelte i styresammenheng. Med sitt engasjement var han en inspirator og løftet idrettslaget opp på nye høyder i løpet av sine år som leder. IL Hållingen lyser fred over Thomas Halbostad sitt minne.

IL Hållingen

Knut Terje Årsandøy

Leder.