Medlemskontigent

IL Hållingen må oppdatere sine medlemslister før vi sender ut medlemskontigenten. Vi ønsker at hver enkelt medlem/familie går inn og sjekker/redigerer sin informasjon, så vi er sikker på at medlemslisten […]

Referat esport-møte 05.10.20

Vedlagt følger referat fra informasjons-/drøftingsmøte ang esport 05.10.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Esport-møte 05.10.2020