Referat esport-møte 05.10.20

Vedlagt følger referat fra informasjons-/drøftingsmøte ang esport 05.10.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Esport-møte 05.10.2020

Hållingtopp 2020

Hållingtopp 2020 Kommunen har i samarbeid med idrettslaget jobbet med å skilte opp alle hållingtoppene på nytt slik at merkingen blir digital. Målet med dette er at flere, også de […]

Referat styremøte 17.06.20

Vedlagt følger referat fra styremøte i IL Hållingen 17.03.20. Trykk på linken for å få opp referatet: Referat fra styremøte 170620 

Innkalling Årsmøte 2019

ÅRSMØTE IL HÅLLINGEN 2019 Dato: Tirsdag 26. mars kl. 1900 Sted: Skistu på Lissfossmyra. Sakliste: 1. Godkjenning av innkallelse og sakliste. 2. Valg av møteleder,sekretær og 2 til å signere […]